Результати виборів

Оголошення про виготовлення бюлетнів

Наказ №758-К від 30 листопада 2023 року “Про призначення виборів директора ВСП “Львівський фаховий коледж ЛНУП”

Оголошення про призначення виборів директора ВСП “Львівський фаховий коледж ЛНУП”

Наказ “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад”

Склад організаційного комітету та виборчої комісії (затверджено наказом ректора ЛНУП No109 від 15.06.2022 року)

Кандидати на посаду директора Львівського фахового коледжу ЛНУП.

Стратегія розвитку ЛФК ЛНУП

Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора фахового коледжу ЛНУП

Порядок організації роботи громадських спостерігачів та акредитації представників засобів масової інформації під час проведення виборів директора фахового коледжу Львівського національного університету природокористування

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора фахового коледжу Львівського національного університету природокористування

Положення виборчу комісію з проведення виборів директора фахового коледжу Львівського національного університету природокористування

Положення про порядок обрання представників з числа інших штатних працівників фахового коледжу, яку не є педагогічними працівниками для участі у виборах директора фахового коледжу ЛНУП

Протокол №1 засiдання органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора ВСП «Львiвський фаховий коледж» Львiвського нацiонального унiверситету природокористування

Протокол №2 засiдання органiзацiйпоrо комiтету з проведення виборiв ректора Львiвського нацiонального унiверситету природокористування та директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу “Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiональноrо унiверситету природокористування”.

Протокол №3 засiдання органiзацiйноrо комiтету з проведения виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу “Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування”.

Протокол №1 засiдання виборчої кoмicії з проведення виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування»

Протокол №2 засiдання виборчої кoмicії з проведення виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування»

Протокол №3 засiдання виборчої кoмicії з проведення виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування»

Протокол №4 засiдання виборчої кoмicії з проведення виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування»

Протокол №5 підготовчого засiдання виборчої кoмicії з проведення виборiв директора Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Львiвський фаховий коледж Львiвського нацiонального унiверситету природокористування»

Протокол №6 виборчої комісії з рейтингового голосування керівника закладу фахової передвищої освіти Відокремлений структурний підрозділ “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування”