Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1992
Історія України О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України В.В.Світлична 2004
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.2 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.3 М.І.Шкіль 1991
Вища математика в прикладах і задачах О.І.Соколенко 2001
Вища математика В.І.Казановський 2003
Вища математика Т.І.Дубняк 2002
Креслення та образотворча грамота Креслення А.М.Хаскин 1981
Черчение. Сборник задач А.М.Хаскин 1976
Черчение М.М.Назарук 1995
Соціоеколого-економічна картографія І.В.Мороз 1995
Ботаніка Ботаніка з основами екології Є.А.Антонович 2006
Основи геодезії Геодезия В.И.Родионов 1987
Геодезия В.М.Голубкин 1967
Геодезія Б.І.Новак 2008
Екологія та природокористування Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1997
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 1999
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2003
Техноекологія: підручник Войцицький А.П 2009
Основи охорони праці Охорона праці в галузі: конспект лекцій Кулик М.П. 2004
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1994
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Автоматизована обробка інформації Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
економіка підприємства Економіка Г.О.Ковальчук 2003
Основи економіки агропромислового виробництва О.В.Ольховіков 2005
Економіка З.Г.Ватаманюк 2002
Грунтознавство з основами землеробства Географія грунтів з основами грунтознавства І.Б. Чорний 1995
Грунтознавство І.І.Назаренко 2004
Охорона грунтів М.К.Шикула 2001
Дендрологія Декоративна дендрологія О.А.Калініченко 2003
Дендрологія В.Я.Заячук 2008
Квітництво Цветоводство защищенного грунта Е.Ш.Белорусец 1988
Цветоводство В.А.Бунин 1988
квітникарство В.О.Бунін 1994
Розсадники декоративних культур Квітникарство В.О.Бунін 1994
Захист рослин Захист рослин В.І.Олефіренко 2007
Механізація робіт в садово-парковому господарстві Механизация работ и защита растений в декоративном садоводстве Т.Д.Гаршина 1990
Ландшафтна архітектура Ландшафтознавство: теорія і практика В.М.Гуцуляк 2008
Архитектурная вьіразительность центра села З.С.Гудченко 1980
Ландшафтний дизайн Ландшафтний дизайн Е.Астахова 2009
Проектування об’єктів Садово-парковое строительство и хозяйство В.С.Теодоронский 1989
Садьі, парки и заповедники И.Д.Родичкин 1985
Сади і парки Львова В.Кучерявий 2008
Організація робіт в СПГ Садово-парковое строительство и хозяйство В.С.Теодоронский 1989
садьі, парки и заповедники И.Д.Родичкин 1985
сади і парки Львова В.Кучерявий 2008
Озеленення інтер’єрів Озеленення міст і селищ В.І.Тихонов 1990
Озеленение балконов Т.К.Сироцинская 1977
Озеленення населених місць В.П.Кучерявий 2005
Рекреаційне лісівництво Лісознавство з основами лісівництва Б.К.Термена 2004
Лісовпорядкування О.А.Гірс 2004
Лісові культури і захисне лісорозведення М.І.Калінін 1994
Озеленення присадибних ділянок Озеленення міст і селищ В.І.Тихонов 1990
Озеленення населених місць В.П.Кучерявий 2005
Історія садово-паркового мистецтва Садово-парковое строительство и хозяйство В.С.Теодоронский 1989
Садьі, парки и заповедники И.Д.Родичкин 1985
Сади і парки Львова В.Кучерявий 2008
Луківництво Все о вечнозеленьіх растениях Д-р Д.Г.Хессайон 2000
Все об аранжировке цветов Д-р Д.Г.Хессайон 1998
Все о комнатньіх растениях Д-р Д.Г.Хессайон 2003
Все о контейнерньіх растениях Д-р Д.Г.Хессайон 2001
Все о цветах в вашем саду Д-р Д.Г.Хессайон 2003
Все о розах Д-р Д.Г.Хессайон 2002
Фізіологія рослин Фізіологія рослин М.М.Макрушин 2006
Охорона праці в галузі Охорона праці Охорона праці: навчальний посібник 1994
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1995
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 2001
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001