Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1992
Історія України О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова за професійним спрямуванням Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.2 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.3 М.І.Шкіль 1991
Вища математика в прикладах і задачах О.І.Соколенко 2001
Вища математика В.І.Казановський 2003
Вища математика Т.І.Дубняк 2002
Фізика Фізика 11 клас Є.В.Коршак 2011
Фізика 11 клас С.У.Гончаренко 1995
Фізика В.Ф.Дмитрієва 2008
Загальна біологія Біологія В.О.Мотузний 1991
уроки загальної біології В.М.Корсунська 1986
Загальна біологія 11 клас М.Є.Курченко 2004
Загальна біологія 10/ 11 клас М.Є.Курченко 2000
метеорологія і кліматологія Метрологія і стандартизація Л.Тібілова 2005
Климатология Н.В.Кобишева 1980
Основи стандартизації, метрології, сертифікації Ю.Токар 2002
Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології М.О.Клименко 2006
Загальна хімія Хімія 11 кл. Н.М.Буринська 2002
Хімія 10 кл. А.В.Домбровський 1995
Хімія 10 кл. П.П.Попель 2010
Химия В.М. Потапов 1985
Аналітична хімія Аналітична хімія А.С.Сегеда 2002
Аналитическая химия ч.1. А.Т.Пилипенко 1990
Аналитическая химия ч.2. А.Т.Пилипенко 1990
Основы аналитической химии А.П.Кремков 1970
Загальна екологія Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1997
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 1999
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2003
Техноекологія: підручник Войцицький А.П 2009
Основи екології Злобін Ю.А. 1998
Екологія: основи теорії і практику: навч.посібник для ст. вищих навч.закладів Потіш А.Ф. 2000
Основи екології: теорія та практикум: навч. посібник Білявський Г.О. 2004
Основи екологічних знань: підручник Білявський Г.О. 2000
Екологія Кучерявий В.П. 2001
Інформатика Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Інформатика: підручник для учнів 10-11 кл Верлань А.Ф 2001
Інформатика -1 частина: підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. закладів Зарецька І.Т 2004
Інформатика – 2 частина: підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів Зарецька І.Т 2004
Інформатика: навч. посібник Глинський Я.М. 1992
Інформатика: навч. посібник Жалдак М.І 1991
Комп»ютерні мережі Буров Є. 1999
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Безпека життєдіяльності: навчально-методичний посібник Яворська Л.А. 2007
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Пистун И.П 2007
Безпека життєдіяльності Максимова Н.Ю. 2006
Топографія з основами картографії Топографія з основами картографії Г.С. Ратушняк 2003
Топографія з основами картографії Я.Г.Жупановський 1997
Ботаніка з основами геоботаніки Соціоеколого-економічна картографія І.В.Мороз 1995
Ботаніка з основами екології Є.А.Антонович 2006
Креслення Креслення А.М.Хаскин 1981
Черчение. Сборник задач А.М.Хаскин 1976
Черчение М.М.Назарук 1995
Загальна генетика Екологія з елементами біології В.Б.Алесковський 1988
Фізико-хімічний аналіз Физико-химические методы анализа А.В.Реммель 1967
Геологія з основами геоморфології Геология и гидрология Я.А.Новосад 1988
Геология и гидрогеология В.А.Малыгин 1977
Геология и гидрогеология Ч.А.Кузник 1968
Гідрологія з основами гідрогеології Гидрология и гидрометрия А.Ф.Литовченко 1987
Гідрологія і гідрометрія О.Ф.Літовченко 1985
Гидрология и гидрометрия Ч.А.Кузник 1968
грунтознавство Географія грунтів з основами грунтознавства І.Б. Чорний 1995
Грунтознавство І.І.Назаренко 2004
Охорона грунтів М.К.Шикула 2001
охорона праці Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1994
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 1995
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001
Геохімія довкілля Геохимия окружающей среды А.А.Беуз 1976
Геохимия А.Й.Перельман 1989
Методи вимірювання показників екологічного стану довкілля Моніторинг довкілля Н.О.Клименко 2006
Методи та засоби оцінки стану довкілля С.Токар 2005
Прилади дослідження стану навколишнього середовища Моніторинг довкілля Н.О.Клименко 2006
Методи та засоби оцінки стану довкілля С.Токар 2005
Моніторинг довкілля Моніторинг довкілля Н.О.Клименко 2006
Екологічний моніторинг геологічного середовища Рудько Г. 2001
Основи метрології та стандартизації Основы стандартызации, сертыфикации, метрологии: учебник для вузов. Крылов Г.Д. 1998
Основи стандартизації, метрології та сертифікації Токар Ю.С. 2002
Метрологія та стандартизація Тібілова Л. 2005
Охорона навколишнього середовища Екологія і охорона навколишнього середовища: навчальний посібник Бойчук Ю.Д 2002
Основи екології та охорони навколишнього середовища Бедрій Я 2000
Охрана природы П.И.Капинос 1983
Охорона природи В.К.Мякушко 1989
Компютерна обробка екологічної інформації Основы автоматизации производственных процесов Ю.Г.Ревин 1991
Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Інформатика: навч. посібник Глинський Я.М. 1992
Інформатика: навч. посібник Жалдак М.І 1991
Збалансоване природокористування Екологічні основи природокористування Т.А.Сафронов 2003
Екологія і охорона навколишнього середовища: навчальний посібник Бойчук Ю.Д 2002
Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтових комплексів Рудько Г.І. 2001
Екологічне законодавство Екологічне право України: навч.посібник Бабяк О.С. 2000
Екологія і закон: Екологічне законодавство України В.І. Андрейцев 1997
Екологічне і земельне право України В.І. Андрейцев 1998
Екологічна експертиза Оценки воздействия на окружающию среду и екологическая експертиза А.В.Матвєєв 2004
Екологічна експертиза територій і проектів Н.Є.Смітюх 2001
Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище В.В.Тарасова 2002
Охорона і раціональне використання водних ресурсів Оптимізація природокористування С.І.Дорогонцов 2004
Екологічний туризм Екологічний туризм О.Ю.Дмитрук 2004
Экологический туризм В.В.Храбовченко 2003
Соціоекологія Основи екології та соціекології Назарчук М.М. 1999
Основи сільсько-господарської екології Агроекологія: навч.посібник О.Ф.Смаглій 2006
Основи сільськогосподарської радіобіології і радіоекології: підручник Гудков І.М 1993
Управління природоохоронною діяльністю Екологічне управління: підручник Шевчук В.Я. 2004
Управління прироохоронною діяльністю В.М.Шмандій 2004
Утилізація і біоконсервація відходів Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища Рудько Г.І. 2001
Прироохоронні споруди і технології Техноекологія: підручник Войцицький А.П 2009
Екологічний маркетинг Маркетинг В.Р.Прауде 1994
Рекультивація земель Сільсько-господарські меліорації С.М.Гончаров 1991
Охорона грунтів М.К.Шикула 2001
Економіка природокористування Економіка природокористування О.І.Мармуль 2009
Економіка  природокористування Г.В.Черевко 1995
Економіка природокористування П.П. Руснак 1992