Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України  В.В.Світлична 2004
Історія України  О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова  Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова  В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання  Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
 Основи грунтознавства і геології Географія грунтів з основами грунтознавства І.Б. Чорний 1995
Грунтознавство І.І.Назаренко 2004
Основи сільськогосподарського виробництва Планування сільсько-господарського виробництва Л.Я.Зрібняк 1982
організація і планування виробництва на сільсько-господарських підприємствах Л.Я.Зрібняк 1999
Основи меліорації і  ландшафтознавство Основи меліорації і ландшафтознавства Г.А.Мисик 2005
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Економіка, організація і планування с. г. виробництва організація і планування виробництва на сільсько-господарських підприємствах Л.Я.Зрібняк 1999
Основи підприємництва і управлінської діяльності основи підприємницької діяльності З.С.Варналій 2004
Основи екології Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1997
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 1999
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2003
Стандартизація та метрологія Метрологія і стандартизація Л.Тібілова 2005
Климатология Н.В.Кобишева 1980
Основи стандартизації, метрології, сертифікації Ю.Токар 2002
Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології М.О.Клименко 2006
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Комп’теризація ЗВ виробництва Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Основи охорони праці Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М.  1994
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 1995
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001
Топографічне і землевпорядне креслення Топографічне і землевпорядне креслення навчальний посібник В.П.Суботський 2010
Геодезія Геодезія Б.І.Новак 2008
Геодезия В.М.Голубкин 1967
Геодезия в.И.Родионов 1987
Фотограметрія Фотограметрія Ю.Кордуба 2005
Геодезичні роботи при землеустрої Землевпорядне проектування: теоретичні основи та територіальний землеустрій навчальний посібник М.С.Богіра 2011
Охорона праці в галузі Охорона праці в галузі: конспект лекцій Кулик М.П. 2004
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М.  1994
Управління земельними ресурсами Управління земельними ресурсами В.В.Горлачук 2008
Управління земельними ресурсами А.М.Третяк 2006
Земельне право Земельне право України Г.М.Беженар 2003
законодавчі, нормативні акти і матеріали з питань земельної реформи та регулювання земельних відносин М.І.Лавейкін 1997
Земельний кадастр Теоретичні основи державного земельного кадастру М.Г.Ступеня 2003
Основи кадастру Л.Перович 2000
Земельний  кадастр Т.П.Магазинщиков 1991
Землевпорядне проектування Землевпорядне проектування А.М.Третяк 2006
Землевпорядне проектування, навчальний посібник Т.С.Одарюк 2010
Державний контроль і моніторинг Моніторинг довкілля Н.О.Клименко 2006
Екологічний моніторинг геологічного середовища Рудько Г. 2001
Грошова оцінка земель та нерухомості Оцінка земель, навчальний посібник А.Я.Сохнич 2008
Основи проектування шляхів місцевого значення Проектування доріг місцевого значення Я.Лютий 1995
Земельний кодекс України Земельне законодавство України О.В.Самойлюк 2004
Земельний Кодекс України М.І.Преварська 2008
Екологічне законодавство України М.Й.Штефан 2001
Основи картографування Топографія з основами картографії Г.С. Ратушняк 2003
Топографія з основами картографії Я.Г.Жупановський 1997
Основи планування сільських населених мість Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств Г.К.Лоїк 2009
Планировка сельских населенных мест Н.П.Кончуков 1961
Організація і планування робіт по ЗВ Організація і планування робіт по землевпорядкуванню Д.І.Гнаткович 1992
Облік земель і звітність Бухгалтерський облік на сільсько-господарських підприємствах М.Ф.Огійчук 2003
Облік сільськогосподарської діяльності Ф.Ф.Бутинець 2007
Автоматизована обробка ЗКІ Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Історія земельних відносин і землеустрою Історія земельних відносин, конспект лекцій В.М.Гощицький 1999
Розвиток землекористування в Україні В.Горлачук 1999
Землевпорядне проектування теоретичні основи та територіальний землеустрій М.С.Богіра 2011

2011
Топографія з основами картографіїЯ.Г.Жупановський1997

Напрям підготовки / галузь знань Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Землевпорядкування /Геодезія та землеустрій Історія України Історія України  В.В.Світлична 2004
Історія України  О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова  Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова  В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання  Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
 Основи грунтознавства і геології Географія грунтів з основами грунтознавства І.Б. Чорний 1995
Грунтознавство І.І.Назаренко 2004
Основи сільськогосподарського виробництва Планування сільсько-господарського виробництва Л.Я.Зрібняк 1982
організація і планування виробництва на сільсько-господарських підприємствах Л.Я.Зрібняк 1999
Основи меліорації і  ландшафтознавство Основи меліорації і ландшафтознавства Г.А.Мисик 2005
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Економіка, організація і планування с. г. виробництва організація і планування виробництва на сільсько-господарських підприємствах Л.Я.Зрібняк 1999
Основи підприємництва і управлінської діяльності основи підприємницької діяльності З.С.Варналій 2004
Основи екології Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1997
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 1999
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2003
Стандартизація та метрологія Метрологія і стандартизація Л.Тібілова 2005
Климатология Н.В.Кобишева 1980
Основи стандартизації, метрології, сертифікації Ю.Токар 2002
Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології М.О.Клименко 2006
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Комп’теризація ЗВ виробництва Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Основи охорони праці Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М.  1994
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 1995
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001
Топографічне і землевпорядне креслення Топографічне і землевпорядне креслення навчальний посібник В.П.Суботський 2010
Геодезія Геодезія Б.І.Новак 2008
Геодезия В.М.Голубкин 1967
Геодезия в.И.Родионов 1987
Фотограметрія Фотограметрія Ю.Кордуба 2005
Геодезичні роботи при землеустрої Землевпорядне проектування: теоретичні основи та територіальний землеустрій навчальний посібник М.С.Богіра 2011
Охорона праці в галузі Охорона праці в галузі: конспект лекцій Кулик М.П. 2004
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М.  1994
Управління земельними ресурсами Управління земельними ресурсами В.В.Горлачук 2008
Управління земельними ресурсами А.М.Третяк 2006
Земельне право Земельне право України Г.М.Беженар 2003
законодавчі, нормативні акти і матеріали з питань земельної реформи та регулювання земельних відносин М.І.Лавейкін 1997
Земельний кадастр Теоретичні основи державного земельного кадастру М.Г.Ступеня 2003
Основи кадастру Л.Перович 2000
Земельний  кадастр Т.П.Магазинщиков 1991
Землевпорядне проектування Землевпорядне проектування А.М.Третяк 2006
Землевпорядне проектування, навчальний посібник Т.С.Одарюк 2010
Державний контроль і моніторинг Моніторинг довкілля Н.О.Клименко 2006
Екологічний моніторинг геологічного середовища Рудько Г. 2001
Грошова оцінка земель та нерухомості Оцінка земель, навчальний посібник А.Я.Сохнич 2008
Основи проектування шляхів місцевого значення Проектування доріг місцевого значення Я.Лютий 1995
Земельний кодекс України Земельне законодавство України О.В.Самойлюк 2004
Земельний Кодекс України М.І.Преварська 2008
Екологічне законодавство України М.Й.Штефан 2001
Основи картографування Топографія з основами картографії Г.С. Ратушняк 2003
Основи планування сільських населених мість Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств Г.К.Лоїк 2009
Планировка сельских населенных мест Н.П.Кончуков 1961
Організація і планування робіт по ЗВ Організація і планування робіт по землевпорядкуванню Д.І.Гнаткович 1992
Облік земель і звітність Бухгалтерський облік на сільсько-господарських підприємствах М.Ф.Огійчук 2003
Облік сільськогосподарської діяльності Ф.Ф.Бутинець 2007
Автоматизована обробка ЗКІ Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Історія земельних відносин і землеустрою Історія земельних відносин, конспект лекцій В.М.Гощицький 1999
Розвиток землекористування в Україні В.Горлачук 1999
Землевпорядне проектування теоретичні основи та територіальний землеустрій М.С.Богіра 2011