Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України В.В.Світлична 2004
Історія України М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1999
Історія України О.Д.Бойко 1993
Україна історія О. Субтельний 1991
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1994
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 1995
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 2006
Історія України В.М.Литвин 1997
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 2001
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 1995
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 2008
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2009
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2007
Ділове мовлення С.В.Шевчук 1994
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 2009
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2007
Економічна теорія Л.П.Гук 2006
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2001
Філософія В.Л.Петрушенко 1999
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі 1996
Соціологія А.Д.Забара 2010
Соціологія Л.П.Гук 2002
Соціологія укл.ШупикІ.І. 1992
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 2002
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 1994
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 2005
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2008
Культурологія укл.Г.В.Війтович 1989
Іноземна мова Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання Фізичне виховання студентів О.Ю.Бубела 2011
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики В.Д.Дехтяр 2003
Основи оздоровчого спортивного туризму М.Настюк 1995
Правознавство В.Л.Ортинський 2005
Основи правознавства Основи права України П.Д.Біленчук 2000
Екологічне право України укл.Н.В.Громчевська 2006
Основи правознавства М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2001
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2004
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 1994
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.2 М.І.Шкіль 1991
Вища математика Кн.3 М.І.Шкіль 2001
Вища математика в прикладах і задачах О.І.Соколенко 2003
Вища математика В.І.Казановський 2002
Вища математика Т.І.Дубняк 1999
Основи нарисної геометрії та інженерної графіки Нарисна геометрія В.Є.Михайленко 1984
Инженерная графика Г.Г.Ломоносов 1983
Технічна механіка Технічна механіка О.О.Ердеді 1993
Загальна електротехніка з основами автоматики Загальна електротехніка з основами автоматики Т.В.Левченко 2010
Загальна електротехніка В.Е.Родзевич 1993
Матеріалознавство і технологія конструкції матеріалів Матеріалознавство і технологія конструкції матеріалів В.Ф.Ясюк 2012
Будівельне матеріалознавство П.В.Кривенко 2009
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання І.С.Сірий 2004
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання С.Д.Базієвський 2002
Основи стандартизації, метрології, сертифікації Ю.Токар 2002
Основи теплотехніки і гідравліки Основи теплотехніки і гідравліки Б.Х.Драганов 1994
Гідравліка Б.Ф.Левицький 1994
Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі В.А.Дідур 2008
Гідравліка Ю.П.Рогалевич 1993
Основи екологія Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1999
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 2003
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2009
Техноекологія: підручник Войцицький А.П 1998
Основи екології Злобін Ю.А. 2000
Екологія: основи теорії і практику: навч.посібник для ст. вищих навч.закладів Потіш А.Ф. 2004
Основи екології: теорія та практикум: навч. посібник Білявський Г.О. 2000
Основи екологічних знань: підручник Білявський Г.О. 2001
Екологія Кучерявий В.П. 2006
Основи охорони праці Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1994
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 1995
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
 Машиновикористання в землеробстві Сільськогосподарські машини В.Ю.Комаристов 1987
Сільськогосподарські машини і знаряддя та їх ремонт П.Н.Ярошенко 1981
Основи с.г. меліорації і гідротехнічних споруд Меліорація Н.С.Ерхов 1988
Организация и производство гидротехнических работ Т.Г.Роговський 1981
Трактори і автомобілі Трактори та автомобілі Я.Ю.Білоконь 2003
Трактори та автомобілі електро-обладнання М.Ф.Бойко 2001
Трактори та автомобілі,автотракторні двигуни М.Г.Сандомирський 2000
Трактори та автомобілі шасі А.Т.Лебедєв 2004
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Топлєво,масла и технические жидкости Н.И.Итинская 1989
Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали А.І.Окоча 2004
Меліоративні і будівельні машини Меліоративньіе и строительньіе машиньі Б.А.Васильев 1986
Сільськогосподарські машини Сільськогосподарські та меліоративні машини Д.Г.Войтюк 2004
Сільськогосподарські машини Д.Г.Войтюк 2005
Організація і технологія  гідромеліоративних споруд Организация и производство гидротехнических работ Т.Г.Роговський 1981
Организация и производство гидротехнических работ В.И.Громов 1974
Технология и организация строительного произдства Н.Н.Данилов 1988
Електрообладнення та засоби автоматизації МБМ Електрические машиньі, елекропривод и автоматизация промьішленньіх установок А.В.Новиков 1981
Охорона праці в галузі Охорона праці в галузі: конспект лекцій Кулик М.П. 2004
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1994
Компютери та компютерні технології Основы автоматизации производственных процесов Ю.Г.Ревин 1991
Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Інформатика: навч. посібник Глинський Я.М. 1992
Інформатика: навч. посібник Жалдак М.І 1991
Експлуатація меліоративних,будівельних машин і обладнання Експлуатація меліоративних і будівельних машин С.В.Кравець 1992
Ремонт меліоративних і будівельних машин Ремонт машин О.Г.Калашников 1966
Технічний сервіс в АПК Технічне обслуговування і ремонт автомобілів О.Лудченко 2004
Правила і безпека  дорожнього руху Безпека життєдіяльності Ю.С.Скобло 2000
Основи керування автомобілем і БДР Водитель, автомобиль, дорога Л.И.Мешечков 1979
Основи технічної творчості Основи технічної творчості В.О.Липчук 2002
Економіка та організація аграрного виробництва Економіка природокористування О.І.Фурдичко 2009
Експлуатація машин і обладнання Експлуатація машин і обладнання М.А.Ружицький 2011
Основи агробізнесу і  підприємництва Підприємницька діяльність та агробізнес М.М.Ільчука 2006