Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1992
Історія України О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова за професійним спрямуванням Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.2 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.3 М.І.Шкіль 1991
Вища математика в прикладах і задачах О.І.Соколенко 2001
Вища математика В.І.Казановський 2003
Вища математика Т.І.Дубняк 2002
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Безпека життєдіяльності: навчально-методичний посібник Яворська Л.А. 2007
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Пистун И.П 2007
Безпека життєдіяльності Максимова Н.Ю. 2006
Основи стандартизації та метеорології Метрологія і стандартизація Л.Тібілова 2005
Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології М.О.Клименко 2006
Основи стандартизації, метрології, сертифікації Ю.Токар 2002
Основи екологія Основи екології: навч. посібник для підприємств Бедрій Я 1997
Екологія і економіка: навч.посібник Колотило Д.М. 1999
Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів Сафронов Т.А. 2003
Техноекологія: підручник Войцицький А.П 2009
Основи екології Злобін Ю.А. 1998
Екологія: основи теорії і практику: навч.посібник для ст. вищих навч.закладів Потіш А.Ф. 2000
Основи екології: теорія та практикум: навч. посібник Білявський Г.О. 2004
Основи екологічних знань: підручник Білявський Г.О. 2000
Екологія Кучерявий В.П. 2001
Компютеризація виробництва Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Інформатика: підручник для учнів 10-11 кл Верлань А.Ф 2001
Інформатика -1 частина: підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. закладів Зарецька І.Т 2004
Інформатика – 2 частина: підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів Зарецька І.Т 2004
Інформатика: навч. посібник Глинський Я.М. 1992
Інформатика: навч. посібник Жалдак М.І 1991
Комп»ютерні мережі Буров Є. 1999
Основи підприємництва та упрапвлінської діяльності Основи підприємницької діяльності: підручник для 10-11 кл. Варналій З.С., 2004
Підприємницька діяльність та агробізнес: підручник Ільчук М.М 2006
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник Дідківський М.І. 2006
Креслення з основами нарисної геометрії Нарисна геометрія В.Є.Михайленко 1999
Креслення А.М.Хаскин 1981
Черчение. Сборник задач А.М.Хаскин 1976
Загальна електротехніка з основами електроніки Загальна електротехніка з основами автоматика Т.В.Левченко 2010
Загальна електротехніка В.Е.Родзевич 1993
Технічна механіка Техническая механика Эрдеди А.А. 1983
Опір матеріалів Короткий курс опору матеріалів: Підручник Корнілов О.А. 2005
Охорона праці Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М., 1994
Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С 1995
Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации Брежнев В.И 1983
Геологія, гідрогеологія та механіка грунтів Гидрология и гидрометрия А.Ф.Литовченко 1987
Гідрологія і гідрометрія О.Ф.Літовченко 1985
Гидрология и гидрометрия Ч.А.Кузник 1968
Географія грунтів з основами грунтознавства І.Б. Чорний 1995
Грунтознавство І.І.Назаренко 2004
Основи грунтознавства Охорона грунтів М.К.Шикула 2001
Меліоративні і будівельні машини Сільськогосподарські та меліоративні машини Д.Г.Войтюк 2004
Мелиоративные и строительные машини Б.А.Васильев 1976
Водопостачання і водовідведення Водопостачання і водовідведення В.С.Кравченко 2003
Водопостачання, водовідведення та якість води А.К.Запольський 2005
Охорона праці в галузі Охорона праці в галузі: конспект лекцій Кулик М.П. 2004
Охорона праці: навчальний посібник Гряник Г.М. 1994
Економіка, організація і планування водного господарства Экономика водного хозяйства Д.Т.Зузик 1982
Економіка, організація і планування водного господарства А.С.Гордійчук 1999
Геодезія Геодезия В.И.Родионов 1987
Геодезия В.М.Голубкин 1967
Геодезія Б.І.Новак 2008
Організація і технологія БРЕР Организация и производство гидротехнических работ Т.Г.Роговський 1981
Организация и производство гидротехнических работ В.И.Громов 1974
Технология и организация строительного произдства Н.Н.Данилов 1988
Експлуатація та обслуговування ГМС Експлуатация гидромелиоративных систем С.Р.Оффенгеден 1972
Експлуатация гидромелиоративных систем Н.А.Орлова 1985
Експлуатация гидромелиоративных систем В.И.Ольгаренко 1980
Будівельні матеріали і роботи Строительные материалы и работы В.К.Синяков 1986
Строительные материалы и работы Л.И.Дворкин 1983
Будівельне матеріалознавство П.В.Кривенко 2012
Гідравліка Гідравліка Б.Ф.Левицький 1994
Гідравліка, гідросилові установки і основи сільськогосподарського водопостачання Д.Ю.Мельниченко 1969
Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі В.А.Дідур 2008
Гідрологія і гідрометрія Гидрология и гидрометрия А.Ф.Литовченко 1987
Гідрологія і гідрометрія О.Ф.Літовченко 1985
Гидрология и гидрометрия Ч.А.Кузник 1968
Гідротехнічні споруди Гидротехнические сооружения К.В.Попов 1963
Гидротехнические сооружения И.М.Волков 1698
Гідротехнічні споруди А.Ф.Дмитрієва 1999
Основи меліорації Мелилоция Н.С.Ерхов 1988
Будівельні конструкції Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство В.Попович 2002
Архітектурні конструкції малоповерхових будівель І.З.Рутковська 2011
Санітарно-технічне обладнання будівель Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий П.П.Пальгунов 1991
Основи і фундаменти споруд Основи будівельної справи В.Л.Ксюковський 2008
Будівельна механіка Будівельна механіка В.Г.Піскунова 2004
Насоси і насосні станції Насосы и насосные станции П.В.Лобачев 1990