НЕЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ – ПОГАНО ДЛЯ ВСІХ

На виконання вимог листа Міністерства освіти та науки України «Про проведення заходів з відзначення Дня охорони праці у 2024 році» №3/1585-24 від 08.03.2024 р., та відповідно до Плану заходів, в рамках проведення Місячника охорони праці (01.04.24 – 30.04.24) у ВСП «ЛФК ЛНУП» викладачами економічних дисциплін проведений цикл лекцій для освітян та здобувачів освіти всіх спеціальностей фахового коледжу на тему: «Незадекларована праця – погано для всіх», а саме:

✅– 03.04.2024 – Василь БОНДАРЧУК, к.е.н., викладач вищої кваліфікаційної категорії – для здобувачів освіти четвертих (випускних) курсів;

✅-10.40.2024 – Олег ТОМАШІВСЬКИЙ, к.е.н., старший викладач – для здобувачів освіти третіх курсів усіх спеціальностей;

✅-17.04.2024 – Віталіна МАЛЮГА, викладач 1 кваліфікаційної категорії – для здобувачів освіти других курсів усіх спеціальностей.

Лекторами в доступній та науково-популярній формі розкрито сутність та значення неформальної економіки та незадекларованої праці в сучасних складних економічних умовах, причини їх виникнення, поширення та наслідки для суспільства, держави та окремих працівників, які причетні до цього явища.

В процесі викладу матеріалу з цієї теми кожен лектор використав презентаційні матеріали, що сприяло присутнім краще зрозуміти сутність неформальної економіки та незадекларованої праці, потенційних проблем та можливих негативних наслідків від цих явищ, а також їх вплив на якість нашого життя і поведінку різних суб’єктів в цьому процесі, опирався на приклади із власного досвіду, а також розкрив взаємозв’язок окремих елементів цього явища із станом і можливими наслідками мотивації, охорони і безпеки найманої праці та економічної, соціальної і правової відповідальності кожного з учасників у цьому процесі – працівника, роботодавця та держави. Окремо в лекції було виділено та обговорено напрямки подолання цього загалом негативного явища та потенційну вигоду від них для усіх учасників економічних видів діяльності.

#ВСЕЗАРАДИПЕРЕМОГИ????????

Share Your Valuable Opinions