Завідувачка відділення екології, туризму та менеджменту

 

Завідувачка відділення:

Рибак Стефанія Богданівна

 

 

 

 

 

 

 

З 1976р. працює в Екологічному коледжі Львівського НАУ.
Трудову діяльність розпочала з лаборанта, згодом виконувала обов’язки завідувача навчальної частини та одночасно навчалася в коледжі (технікум «Гідромеліорації»), продовжила навчання за спеціальністю “Гідромеліорація” в Українському інституті інженерів водного господарства, по закінченні якого, в 1986 році, одержала фах інженера-гідротехніка.
Брала активну участь у розробці типових навчальних планів, освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик та стандартів освіти з  підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей “Прикладна екологія”, “Зелене будівництво та садово-паркове господарство”, “Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах” («Туристичне обслуговування»).
За час роботи в коледжі написано навчально-методичні посібники, туристичні путівники, навчальні програми, навчальні завдання з методичними вказівками, опубліковано понад 25 статей з питань екології, туризму, педагогіки.
З 2004 року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України є членом експертної комісії з  проведення акредитаційних експертиз і ліцензійних експертиз спеціальностей «Прикладна екологія» та «Туристичне обслуговування».
Нагороди і відзнаки:
  • 2003 рік – «Відмінник аграрної освіти та науки»
  •  2011 рік – «Знак пошани»

 

Циклова комісія екологічного напряму та хіміко-біологічних дисциплін

Матеріали циклової комісії

Викладацький склад:

Гуштан Катерина Валеріївна


Посада: викладач, голова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Дисципліни, які викладає: екологія і захист НС, ландшафтна екологія

 

Рибак Стефанія Богданівна


Посада: завідувач відділення Екології та туризму, викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: грунтознавство з основами геології, грунтознавство з основами землеробства, екологія людини, екологічна безпека, екологічний маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

Доценко Наталія Василівна


Посада: заступник директора з виховної роботи, викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: загальна біологія, безпека життєдіяльності та охорона праці

 

 

 

 

 

 

 

Маліцький Віктор Казимирович


Посада:  викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Дисципліни, які викладає: основи екології, екологія та природокористування, загальна екологія, охорона навколишнього середовища, методи вимірірювання параметрів НС, економіка природокористування, екологічні маршрути, агроекологія, заповідна справа

 

 

 

 

 

Кректун Надія Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: основи гідрології і гідрогеології, гідрологія і гідрометрія, гідрологія, нормування антропогенного навантаження на ПС

 

 

 

 

 

 

 

Боруцька Юлія Зіновіївна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Наукова ступінь: кандидат геологічних наук

Вчене звання: доцент

Дисципліни, які викладає: вступ до фаху, екологічний туризм, збалансоване природокористування, моніторинг довкілля, збалансоване природокористування, оцінка впливу на довкілля

 

 

 

 

Козловська Вікторія Броніславівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, старший викладач

Дисципліни, які викладає: загальна хімія та біогеохімія, методи вимірювань, геохімія довкілля, загальна хімія, хімія

 

 

 

 

 

 

 

Романюк Ліліана Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає: хімія, загальна хімія, контроль якості води, хімія та біогеохімія

 

 

 

 

 

 

 

Писарик Руслана Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає: соціоекологія, туризм на природоохоронних територіях, безпека життєдіяльності та охорона праці, екологія та захист навколишнього середовища, екологічні стежки, екологічні маршрути, комплексна практика з туризму

 

 

 

 

 

 

 

Мороз Мирослава Василівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає: вступ до фаху

 

Макогін Анна Василівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Дисципліни, які викладає: біологія

 

Циклова комісія туризму та економіки

Викладацький склад:

Лемко-Мельник Ольга Миколаївна


Посада:  викладач, голова циклової комісії.

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: географія, туристичне країнознавство, географія туризму

 

Томашівський Олег Зенонович


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Науковий ступнінь: кандидат економічних наук

Дисципліни, які викладає: економіка та організація аграрного виробництва, економіка підприємства, економіка, рекламна діяльність в туризмі, менеджмент

 

 

 

 

 

 

Бондарчук Василь Володимирович


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії

Науковий ступнінь: кандидат економічних наук

Дисципліни, які викладає: економіка підприємства

 

Яцуляк Марія Степанівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: організація готельного обслуговування

Електронна пошта:

 

 

 

 

 

 

Мельничук Галина Володимирівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: географія, організація екскурсійного обслуговування, комплексна практика з туризму

 

 

 

 

 

 

 

Гнатюк Софія Олексіївна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: основи економічних теорій

 

Малюга Віталіна Вікторівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає: економіка, організація і планування с.г. виробництва, економіка підприємства

 

 

 

 

Спеціальність 'Туризм'
Тут відображатиметься презентація спеціальності
Спеціальність 'Екологія'
Тут відображатиметься презентація спеціальності
Спеціальність 'Менеджмент'
Тут відображатиметься презентація спеціальності